Հիվանդանոց

Պաթոգենի մեղմացման արդյունավետ մոտեցմամբ հիվանդանոցային հաստատությունների տրամադրում:

Առողջապահություն

Մոր և մանկան առողջության հիվանդանոցի շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

Դպրոցական կրթություն

Պաթոգենի մեղմացման արդյունավետ մոտեցմամբ դպրոցական կրթական հաստատությունների տրամադրում:

Տեղափոխում և հյուրանոց

Developանապարհորդների անվտանգությունը բարելավելու համար հասարակական տրանսպորտի վայրերի մակերեսային ախտահանման համար հարմար ծրագիր մշակել

Հիմնական շուկաներ

Հյուսիսային Ամերիկա

Արեւմտյան Եվրոպա

Հարավային Ամերիկա

Հյուսիսային Եվրոպա

Արեւելյան Եվրոպա